Sydänliiton hyvinvoinnin ja sydänterveyden verkkopalvelu

Terveyttä ja hyvinvointia taiteesta

Taide tekee hyvää terveydelle ja mielelle.

Anneli Luoma-Kuikka
Julkaistu 21.6.2017

Taide ja kulttuuri vaikuttavat myönteisesti hyvinvointiin ja terveyteen. Kulttuurin harrastamisella on yhteyttä siihen, miten hyväksi oman elämme koemme. Kulttuuri tukee ihmisen henkistä kasvua, lisää itsetuntemusta ja voimavaroja.

Terveyden kannalta olennaista näyttää olevan se, että kulttuuriharrastuksiin liittyy yhdessä toimimista. Sosiaalinen osallistuminen ja kulttuurin harrastaminen liitetään myös hyvään mielenterveyteen.

Taiteen on todettu lisäävän luovuutta, iloa ja aktiivisuutta. Se vaikuttaa myös myönteisesti muisti- ja aivotoimintoihin ja lisää työhyvinvointia.

Lue seuraavaksi