Hyppää sisältöön
Etusivu / Terveys & Hyvinvointi / Alkoholi ja sydän

Alkoholi ja sydän

Alkoholin vaikutuksista sydänterveyteen on vuosien saatossa esitetty monenlaisia näkemyksiä. Joissain tutkimuksissa löytyi viitteitä alkoholin myönteisistä vaikutuksista valtimoterveyteen. Toisaalta on myös vahvaa näyttöä alkoholin haitallisista vaikutuksista sydämen toimintaan. Mikä on totuus alkoholin vaikutuksista sydämeen?

Terhi Koivumäki, kehittämispäällikkö, Neuvokas perhe Anna-Mari Hekkala, ylilääkäri
Julkaistu 4.11.2018
Päivitetty 11.1.2022
Kuva: Cecilia Bergström

Alkoholin vaikutukset ovat yksilöllisiä. Siksi ei varmasti koskaan päästä tilanteeseen, jossa voidaan tehdä ihan kaikille sopiva suositus alkoholin käytön määristä. Jokaisen on hyvä miettiä omia syitään alkoholin käyttöön; haittoja ja hyötyjä. Suomessa ongelmana on ollut humalahakuinen juominen. Positiivista on se, että suomalaisten alkoholin käytön kokonaiskulutus on vähentynyt jo 10 vuoden ajan.

Tähän artikkeliin on koottu tietoa alkoholin vaikutuksista erityisesti sydänterveyden näkökulmasta. Artikkelin on tarkoitus auttaa pohtimaan, millaista oma alkoholin käyttö on, ja onko käyttämillä määrillä haittaa oman sydämen terveyteen.

Alkoholin käytön suositukset

Tämän hetken suosituksen mukaan alkoholin kohtuullinen käyttö naisilla tarkoittaa maksimissaan yhtä ravintola-annosta vuorokaudessa ja miehillä 1 – 2 ravintola-annosta vuorokaudessa, mutta ei kuitenkaan päivittäin. Yksi annos (12 g absoluuttista alkoholia) tarkoittaa käytännössä esimerkiksi pullollista (0,33 l) keskiolutta, ravintola-annosta (12 cl) viiniä tai ravintola-annosta (4 cl) väkevää alkoholia.

Alkoholin terveysriskien arviointi on monesta syystä vaikeaa, sillä yksilölliset erot tässäkin ovat suuret. Joitain käytön riskin tasoja on määritelty Käypä hoito- suositukseen. Kohtalaisen riskin taso on miehillä 14 ja naisilla 7 annosta viikossa. Korkean riskin tasoksi taas on arvioitu naisilla 12–16 ja miehillä 23–24 alkoholiannosta viikossa. Viimeistään tässä vaiheessa olisi tärkeä havahtua alkoholin käytön määriin, sen vaikutuksiin ja etsiä tukea alkoholin vähentämiseen.

Alkoholin vaikutus sydämen terveyteen

Alkoholia on aikanaan suositeltu pienenä annoksena päivittäin sen mahdollisen suojaavan vaikutuksen vuoksi. Tutkimuksissa oli havaittu, että kohtuullisesti alkoholia käyttävillä esiintyi vähemmän sepelvaltimotautia. Sittemmin on kuitenkin todettu, että alkoholin suojaavat vaikutukset ovat niin vähäisiä, ettei käyttöä voi suositella sairauden ehkäisyyn.

Alkoholin on todettu suurentavan vähän veren hyvää HDL-kolesteroliarvoa. Matala HDL-kolesteroli on sepelvaltimotaudin vaaratekijä, minkä vuoksi on ajateltu, että HDL-arvon nousu suojaa sydäntä. Asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksikertainen. Alkoholi nostaa veren triglyseridiarvoa, siksi hyödyt veren rasva-arvoihin jäävät lopulta pienemmäksi kuin haitat.

Yllättävän vähän esille on noussut alkoholin sisältämä suuri energiamäärä. Juomien kautta helposti tuplaamme saadun energiamäärän, joka näyttäytyy lisääntyneenä ylipainona. Ylipaino puolestaan altistaa kohonneelle verenpaineelle ja diabetekselle. Jo kaksi tuopillista olutta päivässä lisää painoa 1,5–2 kg kuukaudessa.

Runsas alkoholin käyttö kohottaa verenpainetta ja lisää aivoverenkiertohäiriöiden vaaraa. Alkoholi altistaa sydämen rytmihäiriöille, erityisesti eteisvärinälle ja lisälyönneille. Pitkäaikainen säännöllinen alkoholin käyttö voi vaurioittaa sydänlihasta, jolloin seurauksena on sydänlihassairaus eli kardiomyopatia ja sydämen vajaatoiminta.

Alkoholi saattaa myös heikentää sydänlääkkeiden ja verenpainelääkkeiden tehoa. Alkoholin pitkäaikainen käyttö heikentää maksan toimintaa ja vähentää veren trombosyyttimäärää. Tämän seurauksena veren hyytyminen heikkenee. Lähes kaikkien sydänsairauksien hoidossa tarvitaan veren hyytymiseen vaikuttavaa lääkitystä kuten asetyylisalisyylihappoa (Primaspan®, ASA®) tai antikogulanttia (Marevan®, Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis®, Lixiana®). Jos veren hyytymistä häiritään monelta suunnalta, seurauksena voi olla verenvuoto. Siksi sydänpotilaiden tulee käyttää alkoholia varoen ja vain pieniä määriä kerrallaan.

Mistä apua ja tukea

Alkoholi yhdistyneenä juhlaviin hetkiin tai silloin tällöin saunan kanssa pieninä määrinä ei kenenkään sydänterveyttä uhkaa. Lääkkeiden ja tiettyjen sydänsairauksien kohdalla kannattaa noudattaa erityistä varovaisuutta ja kerralla runsas juominen ei ole kenellekään eduksi.

Jos koet tarvitsevasi apua alkoholin käytön vähentämiseen, sitä kannattaa pyytää. Puhu asiasta lääkärille, hoitajalle tai läheisillesi. A-klinikan Päihdelinkistä saat myös tukea sekä tietoa.

Lähteenä käytetty: Käypä hoito suositus, Alkoholiongelmaisen hoito, julkaistu: 21.08.2018

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi