Hyppää sisältöön
Etusivu / Sydänsairaudet / Rytmihäiriöt / Hitaat rytmihäiriöt

Hitaat rytmihäiriöt

Sydämen syke voi olla fysiologisista syistä rauhallinen, kuten kestävyysurheilijoilla. Rytmihäiriöstä voidaan puhua, kun hitaus aiheuttaa oireita.

Anna-Mari Hekkala, ylilääkäri
Julkaistu 27.11.2020

Yleisnimitys hitaalle sykkeelle on bradykardia. Nimi itse ei viittaa tiettyyn sairauteen, vaan vain havaintoon tavanomaista hitaammasta rytmistä. Kyseessä voi olla henkilölle normaali fysiologinen tila, kuten usein sinusbradykardiassa. Toisaalta taustalla voi olla sähköratojen rappeutuminen, jolloin tarvitaan tahdistinhoitoa.

Sinusbradykardiassa sydämen syke on alle 50 lyöntiä minuutissa. Unen aikana syke voi olla selvästi alhaisempikin, 30-40/min. Sinusbradykardia on yleistä terveillä nuorilla aikuisilla ja erityisesti kestävyysurheilijoilla. Myös monet lääkkeet voivat aiheuttaa sinusbradykardiaa. Kyseessä on useimmiten hyvänlaatuinen ilmiö, jota ei tarvitse erityisemmin hoitaa. Jos kyseessä on lääkkeen aiheuttama tilanne, syketaso nousee, kun lääke lopetetaan.

Lue lisää sydämen rytmistä

Kun sydämen rytmi vaikuttaa niin hitaalta, että se voisi aiheuttaa oireita, selvitetään onko kyse rytmihäiriösairaudesta.

Varsinaiset hitaat rytmihäiriöt aiheuttavat oireita. Oli hitauden syy mikä tahansa, oireet ovat yleensä saman kaltaisia: voimattomuutta, heikotusta, huimausta ja jopa pyörtyminen.

Hitaan rytmihäiriön aiheuttaa tavallisesti heikosti toimiva sinussolmuke (”pääkeskus”) tai huonosti johtava AV-solmuke (”pääjohto”). Häiriö on usein nähtävissä tavallisessa EKG-nauhoituksessa, mutta monesti tarvitaan pitempikestoinen EKG:n rekisteröinti, kuten Holter-tutkimus. Joskus rytmiä joudutaan tarkkailemaan sairaalassa diagnoosin varmistamiseksi. Rasituskokeessa nähdään sähkönkulun käyttäytyminen rasitustilanteessa.

Lue lisää sydämen sähköisestä toiminnasta

Sairas sinus -oireyhtymä

Sairas sinus -oireyhtymä, jonka lyhenne SSS tulee englannin kielen sanoista sick sinus syndrome, johtuu sinussolmukkeen rappeutumisesta. Rappeutuminen voi olla itsenäinen vika, tai liittyä autonomisen hermoston toimintaan. Sinussolmuke voi olla erinäisistä syistä vaurioitunut. Rappeutuminen liittyy usein ikääntymiseen.

Sydämen rytmi on levossa hidas (sinusbradykardia), eikä juurikaan nouse edes rasituksessa. Ponnistellessakin syke jää alle 100/min., jolloin fyysinen rasitus ei tunnu onnistuvan uupumisen vuoksi.

Esiintyy sinustaukoja, joka tarkoittaa sitä, että normaali sinussolmuke lakkaa yllättäen hetkeksi toimimasta. Toimimattomuutta kestää yleensä vain muutamia sekunteja, mutta tämä on riittävän pitkä aika aiheuttamaan äkillisen huimauksen tunteen ja jopa pyörtymisen.

Usein tilannetta pahentaa eteisperäinen nopea rytmihäiriö, esimerkiksi eteistakykardia. Silloin sydämen rytmi on vuoroin hyvin nopea, vuoroin liian hidas. Tästä käytetään nimitystä taky-brady-oireyhtymä.

Varsin tavallisesti sairaan sinuksen oireyhtymää ja eteisvärinää esiintyy vuorotellen. Silloin olisi parasta, jos eteisvärinä tulisi pysyväksi rytmiksi. Eteisvärinän aikana rappeutunutta sinussolmuketta ei enää tarvita ja potilas välttyy tahdistinhoidolta.

Jos sairaan sinuksen oireyhtymää aiheuttaa tai pahentaa lääke, saattaa lievissä tapauksissa hoidoksi riittää lääkkeen lopettaminen. Yleensä tarvitaan kuitenkin tahdistinhoitoa.

Johtumishäiriöt

Johtumishäiriössä sähkön kulku sydämen sähköratoja pitkin on hidastunutta. Johtumishäiriöitä on eritasoisia, kuten erillisessä artikkelissa on kuvattu.

Ensimmäisen asteen AV-katkos tarkoittaa sitä, että sähkön kulku eteisten ja kammioiden välisessä AV-solmukkeessa on hidastunut. Hitaus nähdään EKG:ssä ns. PQ-ajan pidentymisenä. Ensimmäisen asteen AV-katkos on tavallinen ilmiö, ei aiheuta oireita eikä yleensä vaadi mitään hoitotoimenpiteitä. Ensimmäisen asteen AV-katkosta tai yleisiä haara- tai haarakekatkoksia (esim. vasen tai oikea haarakatkos) ei voi tuntea pulssista, sillä nämä eivät hidasta sydämen sykettä.

Hidasta sykettä voivat sen sijaan aiheuttaa toisen ja kolmannen asteen AV-katkokset. Katkos voi olla ajoittainen tai pysyvä. Toisen asteen AV-katkosta on kahta tyyppiä. Näistä ensimmäinen on luonteeltaan hyvänlaatuinen, jota nähdään myös urheilijoilla voimakkaan parasympaattisen (vagaalisen) heijasteen johdosta. Tyyppi numero kaksi on selvästi haitallisempi, on usein merkki sydänsairaudesta ja vaatii tahdistinhoitoa.

Kolmannen asteen AV-katkosta kutsutaan myös täydelliseksi AV-katkokseksi. Siinä sähköyhteys eteisten ja kammioiden välillä on kokonaan poikki, syke on yleensä hyvin hidas ja tahdistinhoito välttämätön.

Lue lisää tahdistinhoidosta

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi