Hyppää sisältöön
Etusivu / Elämää sairauden kanssa / Sydämen vajaatoiminnan omahoito ja -seuranta

Sydämen vajaatoiminnan omahoito ja -seuranta

Sydämen vajaatoiminnan omahoidolla voit vaikuttaa hyvinvointiisi ja omaseurannalla huomata ajoissa oireiden vaikeutumisen merkit.

Mari Blek-Vehkaluoto, asiantuntija, elvytys ja riskitekijät
Julkaistu 14.3.2022
Päivitetty 5.9.2023

Sydämen vajaatoiminnan omahoito tarkoittaa arkielämän valintoja, joilla on mahdollista helpottaa oireita, ehkäistä vajaatoiminnan pahenemista ja parantaa elämänlaatua. Omahoito koostuu arkisista asioista, kuten syömisestä, liikkumisesta, levosta ja lääkehoidosta. Omaseurannalla taas tarkoitetaan oman jaksamisen, vajaatoiminnan oireiden sekä painon, verenpaineen, pulssin seuraamista ja reagointia näissä tapahtuviin muutoksiin.

Tarvitset omahoitoon ja -seurantaan riittävästi tietoa sairaudestasi ja hoidon perusteista. Perehdy yhteen asiaan kerrallaan ja pohdi, miten sovellat asioita omassa arjessasi. Kysy epäselvistä asioista sinua hoitavalta lääkäriltä, hoitajalta tai fysioterapeutilta. Selvitä myös, keneen sinun pitää olla yhteydessä, jos oireet pahenevat.

Oireiden seuranta

On oleellista osata tunnistaa vajaatoiminnan vaikeutumisen oireet ajoissa, jolloin hoitoa tehostamalla voidaan nopeuttaa pahenemisvaiheesta toipumista ja välttää sairaalaan joutuminen.

Pohdi, löytyykö oireiden pahenemiseen joku syy. Näin pystyt välttämään tilanteita, jotka vaikeuttavat oireitasi. Syitä voivat olla esimerkiksi tulehduskipulääkkeiden käyttö, lääkkeiden ottamatta jättäminen, suolan käytön lisääntyminen, alkoholin runsas käyttö tai vajaatoiminnan oireita lisäävä sydän- tai muu sairaus.

Ei muutosta oireissa

Oiretilanne Toimi näin
Ei muutoksia. Jatka omahoitoa. Muista sovitut lääkärin ja hoitajan seurantakäynnit ja -soitot.

Oireet lisääntyvät

Oiretilanne Toimi näin
Paino on noussut yli puoli kiloa vuorokaudessa, 2 kg kolmessa vuorokaudessa tai 5 kg viikossa.
Turvotuksia jaloissa tai vatsassa.
Hengenahdistus lisääntyy.
Kuiva, hakkaava yskä erityisesti öisin.
Nukkuminen on hankalaa, joudut kasaamaan useita tyynyjä pään alle. Kohonnut syketaso.
Säädä nesteenpoistolääkitystäsi, jos lääkäri on sopinut kanssasi annostuksen nostamisesta painon vaihtelun mukaan.
Muussa tapauksessa tai jos lääkeannoksen lisääminen ei auta, ota yhteyttä hoitajaasi tai lääkäriisi.

Vaikeat oireet

Oiretilanne Toimi näin
Voimakas hengenahdistus, joka ei helpota levossa.
Nukkuminen onnistuu vain istuma-asennossa hengenahdistuksen vuoksi.
Äkillinen hengenahdistus tai rintakipu, joka ei helpotu levossa tai nitrolla.
Ota välittömästi yhteys lääkäriisi tai päivystykseen.
Soita tarvittaessa hätänumeroon 112.
Älä lähde ensiapuun omalla autolla.

Ota aktiivinen rooli lääkehoidossasi

  • Varmista että tiedät, miksi lääke on sinulle määrätty. Kysy ja keskustele lääkkeistä aktiivisesti hoidon alussa ja seurantakäynneillä.
  • Tee lääkityslista ja pidä sitä ajan tasalla. Lääkityslista on tärkeä, sillä ajantasaista tietoa käytössä olevista lääkkeistä ei aina löydy tietojärjestelmistä. Vain lääkkeenkäyttäjä itse tietää, mitä lääkkeitä hän käyttää ja miten.
  • Käytä dosettia. Olkoon lääkkeitä yksi tai useampi, dosettia vilkaisemalla voi varmistua, että lääkkeet on otettu.

Mikä on lääkityslista ja miksi se kannatta tehdä?

Nestetasapainon seuranta

Sydämen vajaatoiminta voi aiheuttaa nesteen kertymistä elimistöön, mistä seuraa oireiden vaikeutuminen. Nesteiden kertymiseen vaikuttaa suolan saanti ja kuinka paljon nautit nestettä juomalla tai ruuan mukana. Lievässä vajaatoiminnassa nesteitä voi nauttia tavalliseen tapaan. Vaikeassa vajaatoiminnassa päivittäin nautittavien nesteiden määrää on syytä rajoittaa, erityisesti jos natriumarvo pyrkii laskemaan.

Lue lisää nesterajoituksesta

Nesteen kertymistä seurataan säännöllisellä painon seurannalla. Se on olennainen osa omaseurantaa. Nopea painonnousu viittaa nesteen kertymiseen ja kun siihen reagoi ajoissa, voi säästyä sairaalahoidolta.

  • Käy vaa’alla samanlaisissa olosuhteissa eli esimerkiksi aamulla wc-käynnin jälkeen kevyissä vaatteissa ja kirjaa paino ylös.
  • Oireettomassa tai vähäoireisessa sydämen vajaatoiminnassa riittää painon seuranta kahdesti viikossa.
  • Jos oireet ovat vaikeat tai ne pahenevat, tarkista paino päivittäin.
  • Jos paino nousee yli puoli kiloa vuorokaudessa, 2 kg kolmessa vuorokaudessa tai 5 kg viikossa, ota yhteyttä hoitavaan yksikköön tai jos olet saanut ohjeet nesteenpoistolääkityksen säätelystä painon vaihtelun mukaan, nosta lääkeannostusta sovitulla tavalla.

Seuraa verenpainetta ja sykettä

Verenpaine- ja syketason perusteella lääkäri arvioi lääkehoidon onnistumista ja tekee tarvittaessa muutoksia siihen. Helpoiten seuranta tapahtuu kotimittarilla. Kysy lääkäriltäsi, kuinka usein verenpaine tulee mitata ja millä tasolla sen pitäisi olla.

Ohjeet verenpaineen kotimittaukseen

Seuraa myös sykettä. Tarkista syketaajuus eli kuinka monta kertaa minuutissa sydän lyö ja onko pulssi säännöllinen. Epäsäännöllinen pulssi voi olla merkki eteisvärinästä.

Tunnustele pulssisi näin

Vältä tupakointia

Tupakointi tai muiden nikotiinituotteiden käyttö on suuri lisärasitus sydämelle. Harva pystyy lopettamaan yksin, joten hae rohkeasti apua siihen.

Ehkäise ja hoida tulehdukset

Tulehdukset voivat vaikeuttaa sydämen vajaatoiminnan oireita. Pese kädet huolellisesti, niin ehkäiset virustautien leviämistä. Huolehdi suun terveydestä ja käy hammastarkastuksissa säännöllisesti. Myös ihon kunnosta kannattaa huolehtia. Vältä ihorikkoja ja ihon raapimista. Ota influenssarokote vuosittain ja harkitse myös pneumokokkirokotetta.

Kun omahoito väsyttää

Pitkäaikaissairauden kanssa eläminen tarkoittaa jatkuvaa omahoitoa ja -seurantaa, johon saattaa ajoittain kyllästyä. Itsestä huolehtiminen voi joskus tuntua jopa taakalta. Tämä on itse asiassa tavallista ja asia on hyvä tiedostaa, että siihen osaa hakea tukea. Keskustele asiasta läheistesi, oman hoitajan tai lääkärin tai saman kokeneiden vertaistukihenkilöiden kanssa. Vertaistukihenkilön kanssa voit luottamuksellisesti jutella omista ajatuksistasi, tunteistasi ja kokemuksistasi. Tutustu myös muuhun Sydänliiton toimintaan ja tule mukaan sydänyhdistysten tapahtumiin!

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi