Hyppää sisältöön

Olen kohta 59-vuotias nainen. Suvussa paljon sydän- ja verisuonisairauksia. 

Aktiivisessa ortostaattisessa kokeessa näkyi:
– voimakas ortostaattinen hypotensio
– sykevaste vaimea
– syke- ja verenpainereaktio lähellä asympatikotonista
– seisomisen jälkeen syketaajuus nousee
– lepo-ekg:ssä sr 72/min
– pq-aika 200
– t-aallon latteus v1-3 seistessä t-inversio v1-v4 hieman korostuu. 

Tarkoittavatko muutokset T-aalloissa kohonnutta sydäninfarktin riskiä?

31/03/2017

Angelina

Vastaus

Anna-Mari Hekkala
Julkaistu 7.4.2017
Päivitetty 4.6.2018

Ortostaattisella kokeella tutkitaan verenpaineen reaktiota ihmisen noustessa makuulta pystyasentoon. Jos verenpaine laskee yli tietyn raja-arvon, voidaan todeta että henkilöllä on taipumus ortostaattiseen hypotoniaan. Tämä tarkoittaa suomeksi sitä, että pystyasennossa verenpaine laskee tarpeettoman matalaksi, ja potilaalla voi esiintyä huimausta. Hän voi jopa pyörtyä. Kyseessä ei yleensä ole varsinaisesti sairaus, vaan yksilöllinen ominaisuus.

Ortostaattinen koe ei tutki sepelvaltimotautia, eikä kokeessa havaittujen muutosten perusteella voi tehdä mitään päätelmiä sepelvaltimotaudin mahdollisuudesta. Mainitut T-aallon muutokset eivät tässä yhteydessä ennusta sepelvaltimotautia ja kohonnutta sydäninfarktin riskiä.

07/04/2017

Anna-Mari Hekkala

Lue seuraavaksi

Haku

Löytynyt 0 tulokset