Hyppää sisältöön

Kyseessä 70 vuotias mies. ohitusleikattu 5 vuotta sitten. Rytmihäiriöt, eteisvärinä rasituskokeessa todettu. Navan seutuvilla vatsassa kovia kipukohtauksia noin 10 minuuttia kestäviä. Voivatkohan nämä liitttyä mitenkään varjoaine kuvassa näkyviin löydöksiin: Vasemman päärungon ostiumissa jonkin verran kaventumaa, ei kuitenkaan tiukkaa ahtaumaa? CX on totaalisti tukossa. LAD:n B-osassa totaalitukos, hyvin avoin, periferia täyttyy lypsäen.LOM – suonen täyttö venagraftin kautta hyvä. Oikea sepelvaltimo A-osan lopussa on kaventuma, ei kuitenkaan tiukka ahtauma. B-osassa erittäin pitkä tiukka ahtauma, yllättäen kookas periferia täyttyy lypsämällä. LIMA-LAD hyvin avoin, ohitekartasta poiketen toinen venagrafti menee oikeaan periferiaan, joka täyttyy hyvin. Olisin kiitollinen ymmärrettävästä vastauksesta. kyse varjoaine kuvauksesta jota ei selitetty asian omaiselle.

11/06/2016

Epätietoinen vailla vastauksia

Vastaus

Mikko Syvänne
Julkaistu 13.6.2016
Päivitetty 4.6.2018

Kysyjälle on siis tehty ohitusleikkaus. Ohitussiirteinä on käytetty ainakin vasen rinnanseinämän valtimo (LIMA, engl. left internal mammary artery, toiselta nimeltään LITA, engl. left internal thoracic artery) ja kaksi laskimosiirrettä eli venagrafia (lat. vena ’laskimo’, engl. graft ’siirre’). LIMA:lla on ohitettu LAD-suoni eli tärkeä vasemman sepelvaltimon eteen laskeva haara ja laskimosiirteillä vasemman kiertävän haaran LOM-haara ja oikea sepelvaltimo (RCA). Suonten lyhenteitä on selvitetty kirjoituksessa Sydämen rakenne. Kysyjällä on siis kolme hyvin toimivaa siirrettä ja näyttää siltä, että kaikki tärkeät sepelvaltimohaarat on ohitettu. Sitten ei olekaan paljoa väliä, miten omat eli natiivisuonet toimivat. Siksihän ne on ohitettu, että ne ovat olleet tukossa tai ahtautuneet. Lausunnossa ei mainita mistään tärkeästä ohittamattomasta tai puutteellisesti ohitetusta suonesta. Näiden tietojen perusteella tilanne vaikuttaa siis hyvältä. Mainittuja oireita löydökset eivät selitä.

13/06/2016

Mikko Syvänne

Lue seuraavaksi

Haku

Löytynyt 0 tulokset