Hyppää sisältöön

Onko mahdollista olla ”sydänsairas” ilman sydänsairautta? Tarkoitan kysymyksellä lähinnä sitä, että on sydänsairauden, esim. sepelvaltimotaudin, oireita ilman kyseistä sairautta. Voiko itselleen kuvitella sydänsairauden ja sitä kautta saada kaikki oireet, mm. rintakivut (jopa rasitusrintakivut), rytmihäiriöt, huonovointisuudet ja jopa ns. ”sydänkohtaukset”?
Ja jos myöhemmin sattuisi puhkeamaan oikea sydänsairaus, miten oireet voidaan erottaa toisistaan? Millä tutkimuksilla oikea sydänsairaus saadaan poissuljettua tällaisesta kuvitellusta sydänsairaudesta? Voiko olla sydänsairas niin, että sitä ei tutkimuksissa huomata?

11/02/2016

Hankalia kysymyksiä esittävä hankala potilas

Vastaus

Mikko Syvänne
Julkaistu 12.2.2016
Päivitetty 4.6.2018

Oireet ovat eri asia kuin sairaus. Kaikki tyypilliset sydänsairauden oireet (mm. rintakipu, hengenahdistus, turvotukset) ovat, kuten sanotaan, epäspesifisiä eli niitä voi esiintyä monista eri syistä. Kielteiset odotukset ja pelot voivat, jos eivät nyt aivan luoda oireita, saada sellaiset oireet tuntumaan hankalilta, jotka muuten olisi helppo sietää ja ohimenevinä sivuuttaa. Oireet ovat siis lähtökohta epäilylle sairaudesta, ja tutkimuksissa selviää, onko sairautta todettavissa. Tutkimusten laajuus ja oireiden jatkuessa niiden toistamisen tarve ratkaistaan yksilöllisesti.

12/02/2016

Mikko Syvänne

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi