Hyppää sisältöön
Etusivu / Sydän.fi  / Mistä invalidivähennykseen ja vammaistukeen tarvittavat lomakkeet?

Hei,
keneltä taholta pitää pyytää, jos hakee verotusta varten invalidivähennystä tai Kelasta vammaistukea? Sairastan sepelvaltimotautia ja sydämen vajaatoimintaa (on laitettu tahdistin). Minulle on tehty ohitusleikkaus ja heti sen perään pallolaajennus 11/2021. Sepelvaltimotauti tuli yllätyksenä ja takana on infarkti 11/2021. Kysyin hoitavalta taholta tätä lausuntoa, niin kieltäytyvät antamasta, joten minun pitäisi pyytää terveyskeskuksesta tai työterveydestä??? Eihän terveyskeskus tai työterveys ole hoitanut tätä sydän asiaa. Toiseksi kun minulta kysyttiin, missä haluan käydä vastaisuudessa, kun joudun sydämen takia käymään kontrollissa jne. nimenomaan valitsin Tampereen Sydän sairaalan Kanta-Hämeen sijaista (Riihimäen aluesairaala). Eikö minulla oikeus saada hoitavalta taholta eli tässä tarkoitan Tampereen sydän sairaalasta saada tarvittavat lausunnot?

26/10/2022

Tellu

Vastaus

Sara Sutela, Sairastuneen tuen ja kuntoutuksen asiantuntija
Julkaistu 26.10.2022

Hei,

Verotuksen invalidivähennykseen on oikeus, jos sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuu pysyvä haitta ja haitta-aste on vähintään 30 %. Verovähennyksen määrä lasketaan haitta-asteen mukaan, ja täyden vähennyksen saa henkilö, jonka haitta-aste on 100 %. Valtionverotuksessa täyden vähennyksen määrä on 115 euroa. Vähennys tehdään valtion tuloverosta. Kunnallisverotuksessa täysi vähennys on 440 euroa. Vähennys tehdään muusta puhtaasta ansiotulosta kuin eläketulosta eli, jos saat pelkkää eläketuloa, et voi saada vähennystä lainkaan kunnallisverotuksessa.

Invalidivähennyksen saamiseksi on ensimmäisellä kerralla toimitettava verottajalle lääkärintodistus, josta pysyvä haitta-aste ja sen alkamisajankohta ilmenevät. Invalidivähennystä varten lääkärin tulee arvioida sairaudesta johtuva haitta-luokka, sen tulee näkyä lääkärintodistuksessa tai muussa virallisessa asiakirjassa. Haittaluokkia on yhteensä 20. Haitta-luokka muunnetaan invaliditeettiprosentiksi kertomalla viidellä eli haitta-luokka 6 tarkoittaa 30 prosenttia ja haitta-luokka 20 tarkoittaa 100 prosenttia. Invaliditeettiprosentti ilmoitetaan verottajalle.

Lääkärien ohjenuorana haittaluokan arvioinnissa on Valtioneuvoston asetus 768 haittaluokkien kriteereistä. Ne ovat nähtävissä täällä. Kriteerien mukaan esimerkiksi henkilöt, joilla on todettu sydänsairaus tai rytmihäiriö, mutta arkiset ponnistelut eivät aiheuta oireita voisivat saada haittaluokaksi 0-5. Sen sijaan jos sydänoireita ilmaantuu pysyvästi jo kevyessäkin rasituksessa, kuten yhden kerrosvälin nousussa, voi haittaluokka olla 11-14.

Jos haluaa hakea liikkumisesteisen pysäköintitunnusta, tulee lääkärintodistus haittaluokasta toimittaa Traficomille. Pysäköintitunnus myönnetään jos haittaluokka on vähintään 11.

Vammaistuki tarkoittaa Kelan maksamaa taloudellista tukea pitkäaikaisesti sairaalle tai vammaiselle henkilölle, joka ei ole eläkkeellä. Toimintakyvyn katsotaan heikentyneen silloin, kun sairaus tai vamma heikentää kykyä huolehtia itsestään, selviytyä välttämättömistä kotitaloustöistä tai selviytyä työ- ja opiskelutehtävistä. Lisäksi sairauden tai vamman tulee aiheuttaa avuntarvetta tai ohjauksen ja valvonnan tarvetta. Eläkettä saavan hoitotuki on Kelan maksama tuki, joka on tarkoitettu sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumisen ja siellä tapahtuvan hoidon tueksi. Toimintakyvyn katsotaan olevan heikentynyt, kun sairaus tai vamma heikentää kykyä huolehtia itsestään (esim. peseytyä tai pukeutua), tehdä välttämättömiä kotitaloustöitä tai asioida kodin ulkopuolella. Lisäksi sairauden tai vamman pitää aiheuttaa säännöllistä avuntarvetta, ohjauksen tai valvonnan tarvetta. Sekä vammaistuen että eläkettä saavan hoitotuen hakemiseen tarvitaan lääkärin kirjoittama C-lausunto hakemuksen liitteeksi. Lisätietoja hakemisesta saat Kelasta.

Invalidivähennys sekä vammaistuet tarvitsevat taustalle arvion henkilön pidempiaikaisesta toimintakyvystä ja arvelen että tämän vuoksi ne on usein hoidettu työterveyshuollossa tai perusterveydenhuollossa. Mitään tiettyä tahoa, jolla olisi velvollisuus tai toisaalta, jonka ei olisi tarvetta ottaa kantaa, ei kuitenkaan ole määritelty. Terveydenhuollon toimijoilla voi olla myös erilaisia toimintatapoja, joten kannustaisin jatkamaan keskustelua lääkärisi kanssa tai ottamaan yhteyttä esimerkiksi alueesi terveysneuvontaan tai valitsemasi Tampereen Sydänsairaalan palveluneuvontaan.

26/10/2022

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi