Hyppää sisältöön

Rytmihäiriölääkkeet

Rytmihäiriölääkkeitä käytetään eniten eteisvärinän ehkäisyyn ja hoitoon. 

Mikko Syvänne
Julkaistu 13.11.2014
Päivitetty 1.8.2019

Vakavimmissa rytmihäiriöissä lääkkeiden teho ei ole riittävän varma, joten niitä käytetään korkeintaan toimenpide- tai laitehoidon lisänä.

Joissain tilanteissa rytmihäiriölääkkeet voivat paradoksaalisesti aiheuttaa vakavamman rytmihäiriön kuin se mitä niillä hoidetaan (proarytmia). Siksi lääkkeiden käytön on erityisesti vaarattomissa rytmihäiriöissä oltava tarkoin harkittua.

Rytmihäiriölääkkeet luokitellaan vaikutusmekanismin mukaan.

Luokka I: Solukalvon natriumkanavan salpaajat

 • kinidiini ja disopyramidi (IA)
 • meksiletiini (IB)
 • flekainidi ja propafenoni (IC)

Luokka II: Beetasalpaajat

Luokka III: Solukalvon kaliumkanavan salpaajat

 • amiodaroni
 • dronedaroni
 • sotaloli

Luokka IV: Kalsiuminestäjät

Solukalvon natriumkanavan salpaajat

Kinidiinin, disopyramidin ja meksiletiinin käyttö on nykyään vähäistä. Kinidiiniä ei ole saatavillakaan kuin suoneen annettavana valmisteena.

Flekainidi on ensisijainen eteisvärinän hoito- ja ehkäisylääkkeitä silloin kun sydän on rakenteellisesti terve. Erityisesti sairastettu sydäninfarkti tai muu vasemman kammion toimintahäiriö ovat käytön esteitä. Flekaninidia käytetään päivystyspisteissä tuoreen eteisvärinän kääntämiseksi normaaliin sinusrytmiin. Kun hoito on todettu tehokkaaksi ja turvalliseksi, potilas voi toteuttaa sen itsekin. Pitkäaikaisesti sitä käytetään eteisvärinäkohtausten estoon. Se yhdistetään yleensä beetasalpaajahoitoon. Hoidon aikana on tarkkailtava, ettei synny uusia rytmihäiriöitä (ennen kaikkea eteislepatusta), ettei syke hidastu liikaa ja ettei EKG:hen ilmaannu hankaluuksia ennakoivia muutoksia. Flekainidin haittoina ilmenee huimausta ja näköhäiriöitä. Propafenonin on vaikutukseltaan flekainidin kaltainen, mutta muuttumassa erityislupavalmisteeksi. Sen käyttöön voi liittyä vatsavaivoja ja näköhäiriöitä.

Solukalvon natriumkanavan salpaajia ja solukalvon kaliumkanavan salpaajia kutsutaan usein ”varsinaisiksi rytmihäiriölääkkeiksi”. Niiden aloittaminen kuuluu erikoislääkärille. Yleislääkäri voi usein vastata jatkoseurannasta.

Solukalvon kaliumkanavan salpaajia käytetään eteisvärinän estohoidossa ja erikoislääkärin määräyksestä vakavaa haittaa aiheuttavien tai henkeä uhkaavien rytmihäiriöiden ehkäisyssä ja hoidossa.

Beetasalpaajat

Sotaloli on sekä beetasalpaaja että III-luokan rytmihäiriölääke. Sitä voidaan käyttää eteisvärinän estohoidossa, mutta tehokkaat annokset ovat niin suuria, että sykkeen hidastuminen tai muut haitat saattavat tulla esteiksi. Hoidon alussa on välttämätöntä seurata EKG:n QT-aikaa, koska sen liiallinen piteneminen altistaa vakaville kammioperäisille rytmihäiriöille (torsades de pointes, kääntyvien kärkien kammiotakykardia).

Solukalvon kaliumkanavan salpaajat

Amiodaroni on tehokkain rytmihäiriölääke. Sitä voidaan suhteellisen turvallisesti käyttää myös sydänsairauksiin liittyvissä rytmihäiriöissä, esimerkiksi sydäninfarktin jälkeen ja sydämen vajaatoiminnassa. Valitettavasti amiodaronilla on lukuisia muita haittavaikutuksia, joista osa on vakavia:

 • kilpirauhasen liika- tai vajaatoiminta
 • maksan toiminnanhäiriöt
 • keuhkojen vakava sidekudosreaktio (harvinainen)
 • ihon herkistyminen auringonvalolle
 • silmäongelmat

Haittavaikutusten vuoksi amiodaronin käytölle on oltava painava, erikoislääkärin arvioima peruste. Kilpirauhasen, maksan ja keuhkojen toimintakokeita on seurattava.

Dronedaroni on kehitetty amiodaronista. Molekyylista on poistettu jodi, jolloin kilpirauhaseen kohdistuvat haittavaikutukset jäävät pois. Maksan toimintaa on seurattava kuukausittain ensimmäisen puolen vuoden ajan, sen jälkeen harvemmin. Dronedaronia käytetään eteisvärinän estohoidossa silloin kun muut lääkkeet eivät ole tehonneet tai eivät sovi. Lääke on lopetettava, jos eteisvärinä jää pysyväksi. Vakaassa vaiheessa oleva sepelvaltimotauti ei ole dronedaronin käytön este, mutta kaiken asteinen sydämen vajaatoiminta on.

Rytmihäiriölääkkeillä on yleensä alempi erityiskorvaus (65 %) kroonisissa sydämen rytmihäiriöissä. Poikkeukset mainitaan taulukossa.

Lääkeaine Valmistenimet Huomauksia
Kinidiini Ei suun kautta otettavaa valmistetta
Disopyramidi Ritmoforine
Rhytmodan (ei sv-korvausta)
Erityislupavalmisteita
Meksiletiini Mexilethine Hydrochloride * Erityislupavalmiste, ei sv-korvausta
Flekainidi Tambocor
Flecainide *
Propafenoni Rytmonorm Erityislupavalmiste
Amiodaroni Cordarone
Dronedaroni Multaq Rajoitettu peruskorvattavuus B-lausunnolla
Sotaloli Sotacor
Sotalol *
Alempi erityiskorvaus kroonisessa verenpainetaudissa, kroonisessa sepelvaltimotaudissa ja kroonisissa rytmihäiriöissä

* Geneerisen lääkkeen valmistaja, esim. Flecainide Orion

Lue seuraavaksi