Hyppää sisältöön

Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet

Sydän- ja verisuonitautien hoitoon ja ehkäisyyn käytetään monen lääkeryhmän lääkkeitä. 

Mikko Syvänne ja Anna-Mari Hekkala
Julkaistu 31.8.2018
Päivitetty 1.8.2019
Kuva; Johannes Romppanen

Sydän- ja verisuonitautien hoitoon ja ehkäisyyn käytettävät lääkkeet jakaantuvat moneen lääkeryhmään.

Markkinoilla olevat yksittäiset lääkevalmisteet saattavat vaihtua nopeasti. Alla olevissa linkeissä olevien taulukoiden tilanne on ilmoitettua päivityspäivää vastaava.

Geneeriset lääkkeet on usein nimetty kaavalla ”Lääkeaine Valmistaja”, esimerkiksi ”Bisoprolol Orion”. Taulukoissa ei ole lueteltu kaikkia valmistajia, vaan käytetään nimitystä ”Bisoprolol *”. Taulukoissa mainitaan yleensä vain yhtä lääkeainetta sisältävät valmisteet. Esimerkiksi kohonneen verenpaineen hoidossa yhdistelmävalmisteet, joissa on kahta tai kolmea lääkeainetta, ovat tavallisia. Pistoksina annettavia lääkkeitä ei mainita.

Lääkkeiden virallisten tuoteselosteiden haittavaikutuslistat ovat pitkiä ja joskus pelottavia. Monet luetelluista haittavaikutuksista ovat kyseisen lääkkeen käytön aikana havaittuja, eivät välttämättä syy-yhteydessä lääkehoitoon. On selvää, ettei lääkehoidon aikana ilmenevä tavallinen oire, esimerkiksi päänsärky, automaattisesti ole lääkkeestä johtuva, vaikka se mainittaisiinkin haittalistassa, vaan yhteys voi olla myös satunnainen. Tämän sivuston teksteissä mainitut haittavaikutukset ovat kyseiselle lääkkeelle tyypillisiä. Haitat ovat aina yksilöllisiä, ja poikkeavien oireiden ilmetessä mahdollinen yhteys käytettyyn lääkkeeseen on erikseen harkittava.

Sama lääke saattaa olla perus- tai erityiskorvattava hoitoaiheen mukaan. Joissain tapauksissa erityiskorvattavuudelle on lisäehtoja: Esimerkiksi verenpainetaudin hoitoon käytettävät lääkkeet ovat peruskorvattavia ja vain osassa tapauksia erityiskorvattavia Kelan määrittelemien perusteiden mukaan. Perusteet on selvitettävä lääkärin laatimassa B-lausunnossa.

Tilaa Sydänpotilaan lääkehoito-opas Sydänkaupasta Sydänyhteisön jäsenyydellä tuet toimintaamme

Lue seuraavaksi