Hyppää sisältöön
Etusivu / Elämää sairauden kanssa / Lääkehoito / Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet

Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet

Sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon ja ehkäisyyn käytetään monen lääkeryhmän lääkkeitä.

Anna-Mari Hekkala, ylilääkäri
Julkaistu 1.7.2022
Kuva; Johannes Romppanen

Lähes kaikkien sydänsairauksien hoitoon tarvitaan useampi lääke, koska niistä jokaisella on oma tarkoituksensa. Esimerkkinä voi mainita sepelvaltimotaudin, jossa tarvitaan lääkkeitä vähintäänkin sairauden pysäyttämiseen (statiinit), veritulpan syntymisen ehkäisyyn (asperiini-valmiste), ja ensiapulääke rintakipukohtauksen hoitoon (nitrot). Useilla potilailla on samanaikaisesti kohonnut verenpaine, jonka hoitoon saatetaan tarvita kaksi-kolme lääkettä lisää.

Jokaisen lääkkeen taustalla on vuosien kehitystyö. Ennen kuin lääke saa myyntiluvan, sitä on tutkittu laajassa joukossa kyseistä sairautta sairastavia potilaita. Uudella lääkkeellä on ns. patenttisuoja, minkä aikana valmistetta saa tehdä ja myydä vain lääkkeen kehittänyt yritys. Pitkän taustatyön vuoksi uudet lääkkeet ovat yleensä selvästi vanhoja kalliimpia. Useimmilla sydänlääkkeillä on onneksi ns. alempi erityiskorvattavuus (65%). Joillain valmisteilla korvattavuus saattaa olla rajoitettu reunaehdoin. Korvattavuutta haetaan Kelasta, ja hakemukseen liitetään lääkärin kirjoittama B-lausunto. Joissain poikkeustapauksissa lausunto pitää olla kardiologin laatima.

Joihinkin lääkkeisiin saa korvattavuuden määräaikaisesti pelkällä reseptimerkinnällä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi Brilique-hoito vuoden ajan sydäninfarktin jälkeen, tai suora antikoagulantti ennen eteisvärinän katetriablaatiohoitoa.

Perus- ja erityiskorvattavat lääkkeet kerryttävät vuosiomavastuuta eli lääkekattoa. Kattosumma vaihtelee vähän vuosittain. Vuonna 2022 se on 592,16 euroa. Kun lääkeostot ylittävät tämän, potilas maksaa loppuvuoden lääkeostoista vain 2,50 euroa jokaisesta korvattavasta valmisteesta.

Monista sydänlääkkeistä on ns. geneerisiä rinnakkaisvalmisteita. Kun alkuperäisen tuotteen patentti raukeaa, muilla lääkeyrityksillä on mahdollisuus valmistaa samaa lääkettä. Vaikuttava lääkeaine on sama, mutta valmisteen nimi ja ulkomuoto on eri. Lääkepakkauksen nimessä on usein lääkkeen vaikuttavan aineen ja sen perässä kyseisen lääkeyrityksen nimi.

Sydänliiton sivustolta löydät tietoa sydänlääkkeistä lääkeryhmittäin seuraavasti:

Lääkkeiden virallisten tuoteselosteiden haittavaikutuslistat ovat pitkiä ja joskus pelottavia. Monet luetelluista haittavaikutuksista ovat kyseisen lääkkeen käytön aikana havaittuja, eivät välttämättä syy-yhteydessä lääkehoitoon.

Useinkaan lääkehoidon aikana ilmenevä tavallinen oire, esimerkiksi päänsärky, ei ole automaattisesti lääkkeestä johtuva, vaikka se mainittaisiinkin haittalistassa. Kyse voi yhtä hyvin olla satunnaisesta tilanteesta. Haitat ovat aina yksilöllisiä, ja niitä epäillessä pitää ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin. Sydänlääkitystä ei saa koskaan itse keskeyttää ilman lääkärin lupaa.

Sydänyhteisön jäsenyydellä tuet toimintaamme

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi