Hyppää sisältöön
Etusivu / Sydänsairaudet / Sepelvaltimoiden ja sydämen tietokonetomografia

Sepelvaltimoiden ja sydämen tietokonetomografia

Tietokonetomografiaa (lyhenne TT) käytetään sepelvaltimoiden kalkin ja kaventumien selvittämiseen. Sitä käytetään myös eräiden sydämen rakenteiden tutkimiseen.

Anna-Mari Hekkala, ylilääkäri
Julkaistu 22.1.2024

Tutkittavalle laitetaan käden pinnalliseen laskimoon kanyyli, jonka kautta annetaan tutkimuksessa tarvittavaa jodipitoista varjoainetta. Tarvittaessa annetaan lisäksi sydämen sykettä hidastavaa beetasalpaajaa, sekä nitrosuihketta, jonka tarkoitus on laajentaa sydämen pieniä verisuonia. Tutkittava makaa rauhallisesti kuvauspöydällä, ja hoitaja pyytää ajoin pidättämään hengitystä. Kuvausvaihe itse laitteella kestää vain muutamia minuutteja.

Sepelvaltimoiden tietokonekuvaus

Tärkein tietokonetomografian käyttöaihe on sepelvaltimoiden kuvantaminen. Se on käyttökelpoinen erityisesti tilanteissa, joissa tutkittavalla on sydänperäiseksi epäiltäviä oireita, mutta sepelvaltimotaudin ennakkotodennäköisyys on pieni tai korkeintaan kohtalainen. Henkilöllä ei esimerkiksi ole juurikaan tyypillisiä valtimotaudin riskitekijöitä. Kuvauksella voidaan hyvin poissulkea sepelvaltimotaudin mahdollisuus oireiden aiheuttajana.

Lausunnossa kerrotaan valtimoiden kokonaiskalkkikertymä, ns. calcium score. Jos luku on 0-100, sepelvaltimokohtauksen riski on pieni. Pistemäärä 100-400 merkitsee kohtalaista riskiä, ja yli 400 suurta riskiä. Runsaat kalkkeumat saattavat näyttää kuvauksessa todellista suuremmilta, ja aiheuttaa siksi ylitulkintaa. Tämän vuoksi kuvausta ei ole hyödyllistä tehdä, jos valtimokovettumatauti on jo tiedossa.

Kuvausta ei tehdä oireettomille ihmisille puhtaasta mielenkiinnosta esimerkiksi sepelvaltimotaudin sukurasitteen tai yleisen terveystarkastuksen vuoksi.

Kuvausta ei käytetä myöskään valtimotaudin seurantaan.

Milloin sepelvaltimoiden tietokonekuvaus voi olla ongelmallinen

Sydämen liike aiheuttaa pieniä haasteita kuvauksen onnistumiselle. Sykettä rauhoitetaan tarvittaessa kuvauksen yhteydessä annettavalla lääkkeellä. Optimaalinen tilanne olisi, jos syke olisi alle 65/min. Eteisvärinärytmi tai runsaat lisälyönnit saattavat estää kuvien riittävän analysoinnin.

Myös vaikea lihavuus heikentää kuvanlaatua, koska röntgenkuvien kohina kasvaa. Sädeannos on myös suurempi.

Koska kuvauksessa annetaan jodipitoista varjoainetta, vaikea jodiallergia on este kuvaukset tekemiselle. Varjoaine poistuu elimistöstä munuaisten kautta, joten myös vaikea munuaisten vajaatoiminta on yleensä este.

Sepelvaltimoiden runsaat kalkkeumat vaikeuttavat huomattavasti valtimoiden analyysia. Siksi tämä tutkimusmuoto soveltuu sepelvaltimotaudin tutkimiseen huonosti potilailla, joilla on jo tiedossa vaikea valtimoiden kovettumistauti, tai runsaiden valtimotaudin riskitekijöiden ja iän vuoksi sellainen on jo ennakkoon arvioituna todennäköinen. Näissä tilanteissa sepelvaltimoita tutkitaan muilla menetelmillä.

Sydämen tietokonekuvaus

Sydämen tietokonekuvauksella tarkoitetaan sydämen rakenteiden kuvaamista.

Kuvausta käytetään arvioitaessa aorttaläpän rakennetta ja kalkkeutumisen määrää ennen läppätoimenpidettä (ns. TAVI-toimenpide). Samalla pystytään kuvaamaan sydämestä lähtevä aorttasuoni.

Kuvausta voidaan tarvita, jos ultraäänitutkimuksella ei saada riittävää käsitystä joistain sydämen rakennepoikkeavuuksista, sydämen sisäisistä verihyytymistä tai sydänläpän tulehduksesta. TT-kuvaus on erittäin hyvä tutkittaessa sydänpussin sairauksia.

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi