Hyppää sisältöön

Nesteenpoistolääkkeet (diureetit)

Nesteenpoistolääkkeitä käytetään eri syistä johtuvien turvotustilojen hoidossa, esimerkiksi sydämen vajaatoiminnassa. 

Mikko Syvänne
Julkaistu 30.11.2014
Päivitetty 1.8.2019

Verenpainelääkkeinä diureetit ovat tehokkaita pienempinä annoksina kuin varsinaisessa nesteenpoistotarkoituksessa.

Tiatsidit

Tiatsidit ja niiden kaltaiset diureetit ovat pitkävaikutteisia, jolloin kerran vuorokaudessa annostelu yleensä riittää eikä virtsaneritystä lisäävä vaikutus ole äkillinen. Tiatsidit eivät tehoa, jos munuaisten toiminta on heikentynyt (kreatiniiniarvo noin 150 μmol/l tai enemmän). Varsinkin suurina annoksina tiatsidit voivat aiheuttaa suolatasapainon häiriöitä (natriumin, kaliumin ja magnesiumin katoa virtsaan), joten näitä arvoja on hoidon aikana seurattava. Tiatsidit voivat pahentaa kihtiä ja huonontaa sokeritasapainoa.

Furosemidi

Furosemidi on ainoa Suomessa saatavilla oleva niin sanottu loop-diureetti. Sen on lyhyt- ja voimakasvaikutteinen, joten annoksen ottoa seuraa useimmiten virtsamäärien huomattava kasvu muutamaksi tunniksi. Furosemidiä käytetään, jos tiatsidien nestettä poistava teho ei riitä. Se toimii myös munuaisten vajaatoiminnassa, jolloin annostarve saattaa olla varsin suuri. Toisaalta liiallinen kuivuminen voi huonontaa munuaisten toimintaa, joten kreatiniiniarvon seuranta on tarpeen. Myös suola-arvoja on seurattava.

Aldosteroniantagonistit

Aldosteroniantagonistit estävät suolahormoni aldosteronin vaikutusta. Aldosteroni pidättää elimistössä suolaa ja nestettä ja lisää kaliumin eritystä, joten sen vastavaikuttajalääkkeet toimivat päinvastoin. Näitä lääkkeitä käytetään yleensä tehostamaan furosemidin vaikutusta ja estämään sen aiheuttamaa kaliumin hukkaa. Niistä voi olla hyötyä, kun verenpainetta ei saada hallintaan useankaan tavanomaisen lääkkeen yhdistelmällä.

Eniten käytetään spironolaktonia, jolla on myös suotuisa ennustevaikutus vaikeassa sydämen systolisessa vajaatoiminnassa. Spironolaktonilla on lievää estrogeenin kaltaista vaikutusta, mikä voi miehillä aiheuttaa kivuliasta rintojen kasvua. Vaihtoehtona on täsmävaikutteinen eplerenoni, jolta kuitenkin puuttuu sairausvakuutuksen korvattavuus.

Aldosteroniantagonisteja käytettäessä on seurattava veren suola-arvoja, jotta kaliumarvo ei suurene liikaa. Tämä on vaarana erityisesti munuaisten vajaatoiminnassa ja yhteiskäytössä ACE:n estäjien tai ATR:n salpaajien kanssa, jotka myös estävät kaliumin eritystä.

Amiloridi ja triamtereeni

Muita kaliumia säästäviä diureetteja ovat amiloridi ja triamtereeni. Niitä käytetään yksinään vain poikkeuksellisesti (vain amiloridivalmiste on Suomessa saatavilla erityisluvalla). Yleensä ne yhdistetään tiatsidi- tai furosemidihoitoon, joko ennakolta tai kun on todettu kaliumarvon laskevan liikaa.

Diureettien aiheuttamaan kaliumin hukkaan käytetään myös kaliumvalmisteita, joko kaliumia säästävien diureettien lisäksi tai niiden vaihtoehtona. Tablettimuotoiset kaliumvalmisteet tähän tarkoitukseen ovat Kaleorid®, ja Kaliumklorid Orifarm®, liuoksena on Kalisol®. Miral®-tabletit sisältävät kaliumia ja magnesiumia. Mitkään näistä eivät ole sv-korvattavia. Runsaalla kasvisten ja hedelmien käytöllä voi myös lisätä kaliumin saantia.

Useimmilla diureeteilla on sairausvakuutuksen alempi erityiskorvaus (65 %) sydämen vajaatoiminnassa ja kroonisessa verenpainetaudissa

Lääkeaine Valmistenimet Huomauksia
Tiatsidit ja tiatsidinkaltaiset diureetit
Hydroklooritiatsidi Hydrex
Hydrex semi
Ei sv-korvausta
Indapamidi Natrilix
Tertensif (ei sv-korvausta)
Indapamide *
Alempi erityiskorvaus kroonisessa verenpainetaudissa
Metolatsoni Zaroxolyn Erityislupavalmiste, ei sv-korvausta
Loop-diureetit
Furosemidi Furesis
Lasix
Vesix
Alempi erityiskorvaus kroonisessa verenpainetaudissa ja kroonisessa sydämen vajaatoiminnassa
Kaliumia säästävät diureetit
Spironolaktoni Aldactone (ei sv-korvausta, erityislupavalmiste)
Spirix
Spironolactone *
Aldosteroniantagonisti, alempi erityiskorvaus kroonisessa verenpainetaudissa ja kroonisessa sydämen vajaatoiminnassa
Epleneroni Inspra Aldosteroniantagonisti, ei sv-korvausta
Amiloridi Amilorid * Ei sv-korvausta, erityislupavalmiste
Tiatsidin ja kaliumia säästävän diureetin yhdistelmät
Amitrid
Diuramin
Diurex
Miloride
Sparkal
Alempi erityiskorvaus kroonisessa verenpainetaudissa ja kroonisessa sydämen vajaatoiminnassa
Furosemidin ja kaliumia säästävän diureetin yhdistelmät
Furesis comp Alempi erityiskorvaus kroonisessa verenpainetaudissa tietyin edellytyksin ja kroonisessa sydämen vajaatoiminnassa

*Geneerisen lääkkeen valmistaja, esim. Indapamide Orion

Lue seuraavaksi

Haku

Löytynyt 0 tulokset