Sydänlääkkeet ja muu lääkehoito

Sydänliiton asiantuntijat vastaavat kysymyksiin sydänlääkkeistä ja sydänlääkkeiden ja muiden lääkkeiden ja luontaistuotteiden yhteisvaikutuksista.

Luontaistuote ja sydänlääkkeet

Minulla on DCM ja kysyisin Chello-luontaistuotteen käytöstä, saako vai ei käyttää? Käytin tätä vaihdevuosioireisiin hyvällä menestyksellä. Kardiologini sanoi, ettei ota kantaa, omalla vastuulla voi käyttää. Jätin pois ja yövalvomiset hikoiluineen aiheutti tykytyksiä ja voimattomuutta ja väsymystä. Nukuin noin tunnin pätkiä, välillä valvomista ja yletöntä hikoilua. Nyt olen käyttänyt pari viikkoa niin unet parantuneet, viime yönäkin 4-5 tuntia nukuin putkeen. Tykytykset oleellisesti vähentyneet. Kumpi ompi pahempi, käyttö vai ei? Onko sen käytöllä niin "vaaralliset" vaikutukset että tilanteeni oleellisesti huononee? Käytössä lääkkeet metohexal ja losatrix.

15.1.2018
Kysyvä

Luontaistuotteiden käyttö ei ole aivan ongelmatonta. Ne eivät sisällä varsinaisia lääkeaineita, mutta useimmissa on kemiallisia aineita, joilla voi yhteisvaikutuksia sydänlääkkeiden kanssa. Yhteisvaikutus tarkoittaa sitä, että valmiste heikentää tai voimistaa varsinaisen lääkkeen vaikutuksia. Luontaistuotteiden sisältö ei ole samalla tavalla säädeltyä kuin varsinaisten lääkkeiden, eikä monista yhteisvaikutuksia siten ole tutkimustietoa.

Chello®-valmistetta markkinoidaan vaihdevuosioireiden hoitoon. Sitä kerrotaan olevan kahdenlaista. Toinen sisältää puna-apilaa ja soijan kasviestrogeeneja, toinen yrttejä kiinankarhuputkesta, siankärsämöstä ja voikukasta. Lisäksi molemmat sisältävät B6-vitamiinia ja salviaa. Tiedetään, että kiinankarhunputki ja kiinalainen salvia vaikuttavat veren hyytymistä hidastavaan Marevan®-lääkkeeseen, ja käyttäjän verenvuotovaara on suurentunut. Kysyjällä ei ole Marevan-lääkitystä, joten tämä yhteisvaikutus ei ole ongelma. Valitettavasti ei ole tietoa, voivatko nämä rohdot vaikuttaa kysyjän sydänlihassairauden vuoksi käyttämiin Losatrix®- ja metohexal-lääkityksiin.

Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, ettei luontaistuotteita suositella yhdessä sydänlääkkeiden kanssa. Jos vaihdevuosioireet ovat hankalia, kannattaa kysyä gynekologilta oikean hormonikorvaushoidon mahdollisuutta. 

18.1.2018

Anna-Mari Hekkala
Anna-Mari Hekkala
Ylilääkäri

Antikoagulantti "ei-läppäperäisessä" eteisvärinässä

 Voinko saada vaihdettua Marevan-lääkityksen Eliguis-lääkkeeseen, kun minulla on lievä aorttaläpän ahtauma? Terveyskeskuslääkäri epäröi, eikä ole halunnut vaihtaa.

12.1.2018
Mies 64 v.

Eteisvärinään liittyvää pelättyä haittatapahtumaa, aivoverenkiertohäiriötä, ehkäistään antikoagulantilla. Lääkevaihtoehtoja on tällä hetkellä viisi. Tunnetuin, ja vanhin, on varfariini (Marevan®). Viime vuosina on vanhan lääkkeen vaihtoehdoiksi tullut ns. suoria antikoagulantteja, joita on neljä eri valmistetta (Eliquis®, Lixiana®, Pradaxa® ja Xarelto®). Näiden lääkkeiden käyttö on yleistynyt kovaa vauhtia, ja niitä käytetään nyt Marevania useammin.

Kun uusia lääkkeitä tutkittiin, tutkimuksiin otettiin mukaan potilaita, joilla ei ollut tekoläppää. Englannin kielessä tutkittavista käytettiin termiä ”non-valvular” vastakohtana termille ”valvular”. Suomen kieleen nimet kääntyivät kömpelösti ”ei-läppäperäinen” ja ”läppäperäinen” eteisvärinä. Alkuperäisten tutkimusten ohjeistamana nykyisissä lääkeohjeissa sanotaan, että uusia lääkkeitä ei saa käyttää läppäperäisessä eteisvärinässä. Mikä sitten on läppäperäinen? Tällä tarkoitetaan potilaita, joilla on mekaaninen tekoläppä tai vaikea mitraaliläpän ahtauma. Nämä potilaat joutuvat edelleen jatkamaan Marevanilla. Muut tapaukset ovat ei-läppäperäisiä. Sellaisia ovat siis esimerkiksi potilaat, joilla on aorttaläpän ahtauma tai mitraaliläpän vuoto.

Kysyjällä on lievä aorttaläpän ahtauma. Tämä ei ole este käyttää suoraa antikoagulanttia, eli Marevan-lääkkeen saa vaihtaa toiseen vaihtoehtoon. Vaihtoa pohtiessaan lääkärin tulee kuitenkin vielä arvioida potilaan munuaisten toiminta ja mahdolliset yhteisvaikutukset muihin lääkkeisiin

18.1.2018

Anna-Mari Hekkala
Anna-Mari Hekkala
Ylilääkäri

Tulehduskipulääkkeet sydänpotilaalla

Voiko käyttää tulehduskipulääkkeitä, jos käyttää kleksania pistoksena 20 mgx2/pv? Lisäksi plavix ja primaspan.

6.1.2018
I :(rrkku

Monet tulehduskipulääkkeet, kuten esimerkiksi ibuprofeiini (Burana®, Ibusal®) tai ketoprofeeni (Ketorin®, Orudis®) vaikuttavat veren hyytymiseen. Jos käytössä on samanaikaisesti muita varsinaisia veren hyytymiseen vaikuttavia lääkkeitä, on yhteisvaikutusten vaara ilmeinen. Kysyjällä on käytössä kaksi veren hyytymissolujen, verihiutaleiden, toimintaa estävää valmistetta (Plavix® ja Primaspan®). Lisäksi käytössä on antikoagulantti (Klexane®), joka myös ehkäisee veren hyytymistä. Jos tähän yhdistelmään lisätään vielä tulehduskipulääke, on verenvuodon vaara ilmeinen, eikä tulehduskipulääkkeitä saisi käyttää.

Kipulääkkeenä voi käyttää turvallisesti parasetamolia (Paratabs®, Panadol®). Apteekin henkilökunta osaa neuvoa lääkkeen valinnassa, kunhan vain asiakas muistaa kertoa ammattilaiselle kaikista käyttämistään lääkkeistä. Siksi onkin hyödyllistä pitää lääkelistaa mukana aina apteekissa asioidessaan.

18.1.2018

Anna-Mari Hekkala
Anna-Mari Hekkala
Ylilääkäri

Lääkitys aortan dissekoituman jälkeen

Hei, 
Jouduin ulkomailla asuessa hätäleikkaukseen (Bentall) A tyypin aortan dissektoituman vuoksi. Leikkauksesta on nyt kolme viikkoa ja olen edelleen ulkomailla toipumassa. Olen yrittänyt saada tietoa lääkityksestä Bentall-leikkauksen jälkeen vahvistaakseni saamani lääkityksen oikeellisuuden. Minulla on normaali Marevan ja Aspirin-lääkitys, mutta näiden lisäksi syön betasalpaajaa (metoprolol 25mg/vrk) ja verenpainelääkettä (furosemide+amiloride valmiste 40mg/vrk). Kuinka kauan betasalpaajaa ja verenpainelääkettä yleensä käytetään Bentall-leikkauksen jälkeen? 
Olen muuten perusterve, 38-vuotias mies. 

26.11.2017
Bentall potilas

A-tyypin aortan dissekoituma tarkoittaa sydämestä lähtevän verisuonen eli aortan sisäkalvon repeämistä. Koska aortta repeää tyvestään lähtien, myös aorttaläpän tukirakenteet pettävät ja läppä alkaa vuotaa. Kyseessä on hätätilanne, joka vaatii päivystyksellisen leikkauksen. Leikkauksessa korvataan aorttaläppä mekaanisella tekoläpällä, sekä tuetaan aorttasuoni verisuoniproteesilla. Leikkaus on saanut nimen ”Bentall”, sillä sen kuvasivat ensimmäisen kerran kirurgit Hugh Bentall ja Antony DeBono vuonna 1968.

Mekaanisen tekoläpän vuoksi potilas tarvitsee veren hyytymistä estävän lääkityksen, varfariinin (Marevan®) pysyvästi. Uudempia suoria antikoagulantteja ei voi toistaiseksi käyttää tähän tarkoitukseen. Aspirin® (asetyylisalisyylihappo) vaikuttaa myös veren hyytymiseen, mutta toisella tapaa. Yleensä Aspiriiniä ei käytetä aorttatekoläppäpotilailla pysyvästi Marevan-hoidon rinnalla, vaan hoito on määräaikainen. Hoidon kesto arvioidaan kontrollikäynnin yhteydessä, yleensä 3 kk leikkauksen jälkeen.

Toinen tärkeä osa hoitoa on verenpaineen hoito. Systolisen paineen eli ”yläpaineen” tulisi olla alle 135 mmHg, mielellään alle 120 mmHg. Varsinkin alkuvaiheessa käytetään beetasalpaajia (kysymyksen metoprololi), sillä ne rauhoittavat myös sykettä ja ehkäisevät eteisvärinää, joka on tavallinen rytmihäiriö sydänleikkauksen jälkeen. Nyt käytössä on lisäksi verenpainelääkitys, joka poistaa elimistöstä nestettä. Koska leikkauksesta on vasta lyhyt aika, tämä saattaa olla järkevää. Kun toipuminen on pidemmällä, arvioidaan asianmukaisen verenpaineseurannan perusteella, kuinka paljon lääkettä tarvitaan jotta e.m. verenpainetavoite saavutetaan. Periaatteessa hoitoon käytettävät molekyylit voivat olla muitakin, ja voidaan selviytyä yhdelläkin lääkkeellä. Pääasia, että verenpaine ei ole liian korkea.   

5.12.2017

Anna-Mari Hekkala
Anna-Mari Hekkala
Ylilääkäri

Sepelvaltimotautipotilaan lääkitys

Olen 56- vuotias nainen, jolla todettiin 24.4.16 sydäninfarkti ilman ST- nousua. Toimenpiteenä pallolaajennus, jonka yhteydessä Lääkestentti asennettiin. 
Lääkitys Primaspan 100 mg, jota käyttänyt v 2009 alkaen. Lisäksi Atorvastatin 80 mg, Plavix, Bisoprolol ja Losartan 100. Kun verenpaineet eivät laskeneet toivotustisain kesällä 2016 lisäksi toisen verenpainelääkkeen, jota otin puolikkaan pv. Verenpaineet hyvätkin ko lääke jätettiin pois ja tilalle tuli Losartan chl 100/12,5 mg. Kuitenkin kesällä 2016 alkoi epämukava olo vasemmalla ylävatsalla, jonka takia jouduin kahdesti sairaalaan sydäninfarktiepäilyn vuoksi. TnT-arvo joka kerta ollut hieman kohollaan. Viimeisimmän sairaalakäyntien jälkeen pääsin PET- kuvauksiin, jossa sydämestä ei löytynyt mitään poikkeavaa. Huhtikuussa sain diagnoosin että TnT luontaisesti geneettisesti norm arvon yläpuolella. Vasemmanpuoleiset oireet jatkuivat ja jatkuvat yhä. Ylävatsan uä tehty huhtikuussa ei löydöksiä jotka aiheuttaisivat mitään. Gastroskopiaan pääsin 25.9.17 ja löydös oli Refluksitauti, ärtynyt suoli ja ruokatorvessa haavaa. Lääkitys Somac40 ja sitten 20 mg. Tämä jatkuu nyt. En osaa sanoa onko auttanut. Lääkitys yhä sama kuin aiemmin ja itse epäilen että jokin lääkityksestä ärsyttänyt suolistoa, koska oireet ilmenneet sen jälkeen kun aloitin tämän kovan lääkityksen. Plavix jäi pois 4.6.17 ja kardiologi oli sitä mieltä että infarktioireet eivät sydänperäisiä. Olen 1,5 v aikana ottanut muutaman kerran Dinit-suihkeet. Jostain luin että tämäkin voisi pahentaa oireita. Kyseessä ehkä n 20 kertaa. 
Vatsaoireet päivittäisiä yhä ja pari viime päivää kirvelyä rinnassa, mutta oletan olevan ruokatorven ja suoliston ongelmia, enkä ole hakeutunut lääkäriin. 
Minua huolestuttaa, onko lääkitykseni oikea ja esim. Atorvastatin oikea vahvuus? Kukaan lääkäreistäni ei ole halunnut muuttaa sitä eikä kuuntele tuntemuksiani. Pitääkö tällä jatkaa loppuelämäni? Lääkeinfossa olen lukenut että ko lääkkeillä on sivuvaikutuksia joista olen itsekin kärsinyt. 

18.11.2017
Ymmällään

Sepelvaltimotautipotilaan lääkitys koostuu kolmesta osasta. Yksi osa on verihiutaleiden eli trombosyyttien toimintaa estävä lääkitys. Hoidon tarkoituksena on estää verihyytymän syntyminen sepelvaltimon sisään. Tämä osa hoitoa korostuu erityisesti heti sydäninfarktin ja pallolaajennuksen jälkeen, ja potilaat joutuvatkin käyttämään kahta tällaista lääkettä määräajan, yleensä yhden vuoden ajan infarktin jälkeen. Pysyvästi jatketaan yhtä hyytymän syntymistä ehkäisevää lääkettä. Tavallisia lääkkeitä ovat esimerkiksi Primaspan® ja Aspirin Cardio®.

Toinen tärkeä osa on sekundaaripreventio, eli lääkitys jolla yritetään estää valtimoiden kovettumisen eli ateroskleroosin eteneminen verisuonissa. Sydäninfarkti oli merkki yhden kohdan vaikeasta sairastumisesta, ja tähän tehtiin pallolaajennus. Ateroskleroosia on kuitenkin muuallakin valtimosuonissa, ja tästä syystä on tärkeätä estää taudin eteneminen. Tämä tehdään hoitamalla verenpaine mahdollisimman tehokkaasti, laskemalla LDL-kolesteroli mahdollisimman alas (vähintään alle 1,8 mmol/l), hoitamalla mahdollinen diabetes hyvin, ja auttamalla tupakoitsijoita lopettamaan tupakointi. Kysymyksessä mainittu atorvastatiini on tehokas ja paljon käytetty kolesterolilääke. Annoksen tulee olla sellainen, että tavoite-LDL toteutuu.

Kolmas osa sepelvaltimotautipotilaan lääkitystä on oireenmukainen hoito, eli käytännössä tarvittaessa kohtaukseen otettava nitrosuihke tai tabletti.

Sepelvaltimotauti on krooninen sairaus, joten lääkehoitokin on pysyvä.

Sydänperäinen oire tuntuu tyypillisesti laaja-alaisena tuntemuksena (kipuna, ahdistuksena, painavana tunteena tms.) rintakehällä. Oire voi säteillä kaulalle, jopa hampaisiin asti, käsivarsiin tai lapojen väliin. Joskus oire voi paikantua ylävatsan puolelle. Tällä alueella sijaitsee paljon muitakin mahdollisia kivun lähteitä kuten ruokatorvi, vatsalaukku, paksusuoli, keuhkot ja paljon lihaksia sekä luiden rustoisia liitoskohtia. Aina ei ole helppoa löytää kivun syytä, ja siksi usein joudutaan tekemään monia tutkimuksia. Yleensä aloitetaan sydäntutkimuksista, koska sydänperäinen kipu voi olla hengenvaarallinen. Kysyjän tapauksessa sairastetun sydäninfarktin jälkeen toistuneen kivun lähdettä etsittiin ensin sydämestä, mutta todettiin että hoidettu suoni oli hyvin auki eikä uusia merkittäviä ahtaumia ollut ehtinyt kehittyä. Vatsalaukun tähystyksen löydökset selittävätkin kyllä hyvin kuvatun kaltaiset oireet.

Potilaan sydänlääkityksestä asetyylisalisyylihappo (Primaspan®) voi olla haitallinen vatsalaukun limakalvolle. Samanaikainen särkylääkkeiden käyttö pahentaa ongelmaa. Jos vaivat siis jatkuvat vatsahapon eritystä hillitsevästä lääkityksestä (tässä tapauksessa Somac®) huolimatta, tulee harkita Primaspan®-lääkkeen lopettamista. Täysin ilman verihiutaleita estävää lääkitystä ei kuitenkaan voi olla, joten tilalla täytyy jatkaa muuta valmistetta, kuten klopidogreeliä (Plavix®). Lääkettä ei saa jättää pois omatoimisesti, vaan muutoksesta tulee keskustella hoitavan kardiologin kanssa.

24.11.2017

Anna-Mari Hekkala
Anna-Mari Hekkala
Ylilääkäri

Sydänpotilaan lääkeongelmia

Voiko Seloken 47,5 aiheuttaa rytmihäiriöitä ja eteisvärinää? Lääkettä lisättiin 0,5 tablettia iltaisin. Ennen oli yksi tbl aamuisin. Verenpainelääkettä 8 mg 2 aamulla ja lisättiin yksi illalla. Marevan-lääkitys. Pallolaajendenus 2 vuotta sitten. Kolesteroli 4 ja LDL 2.5, rasvat 1.17. Lääkkeet nostaa verenpainetta usein yli 200. Nyt käytössä ezetroll, joka aiheuttaa verenpaineen nousua. Onko uusia lääkkeitä, millä ei olisi verenpaineen nousua? Ei oikein innosta kun lääkkeitä vaan lisätään. Verenpainelääke candexetti. Kiitos jos saan vähän tietoa. Viittä eri kolesterolilääkettä kokeiltu.

15.11.2017
Tellu

Seloken® (metoprololi) ei aiheuta rytmihäiriöitä, esimerkiksi eteisvärinää, vaan sitä käytetään rytmihäiriöiden ehkäisyyn. Lääke kuuluu beetasalpaajien ryhmään. Ne vähentävät rytmihäiriötaipumusta, ja alentavat myös verenpainetta riittävillä annoksilla. Metoprololin vaikutus saattaa vaihdella eri yksilöillä, sillä lääke voi metaboloitua (hajota) elimistössä eri tavoin riippuen kunkin ihmisen maksan toiminnasta. Geenit eli genetiikka vaikuttaa tähän. Monet suomalaiset ovat ns. nopeita metaboloijia, mikä tarkoittaa sitä että lääke häviää elimistöstä hyvin nopeasti eikä siis ehdi vaikuttaa toivotulla tavalla. Jos metoprololista ei tunnu olevan hyötyä, saattaa siis olla kyse tästä ilmiöstä ja lääke kannattaa vaihtaa johonkin toiseen beetasalpaajaan.

Kysyjä kertoo, että hänelle on tehty pallolaajennus. Kyseessä on ilmeisesti ollut sepelvaltimon pallolaajennus eli kysyjällä on sepelvaltimotauti. Jotta voitaisiin ehkäistä uusi sydäntapahtuma, tulisi LDL-kolesteroli saada laskettua mahdollisimman matalalle tasolle. Suositus on alle 1,8 mmol/l. Kysyjän LDL-taso 2,5 mmol/l on siis aivan liian korkea. Sepelvaltimotautia sairastavan korkean kolesterolin hoito on ruokavalion lisäksi statiini, joita on useita vaihtoehtoja. Kysymyksessä mainittu Ezetrol® (etsetimibi) ei ole statiini ja on aika heikko yksinään. Uudet PCSK9-estäjät, jotka ovat pistoksina annettavia kolesterolia alentavia lääkkeitä, laskevat LDL-kolesterolia tehokkaasti. Lääkkeet ovat kuitenkin hyvin kalliita, eikä niitä korvata toistaiseksi kuin periytyvää vaikeata rasva-aineenvaihdunnan häiriötä sairastaville. Suosittelen vielä etsimään sopivaa statiinia, sen rinnalla voidaan käyttää myös Ezetrolia.

Kolesterolilääkkeet eivät aiheuta verenpaineen nousua, vaan kyse on joistakin muista tekijöistä. Kannattaa tarkastella ruokavaliota erityisesti suolan suhteen. Suolan välttäminen ja liikunnan lisääminen saattavat jo olla ratkaisu verenpaineongelmiin. Usein tarvitaan kuitenkin myös lääkitystä. Vaihtoehtoja on paljon, ja oikea lääkitys löytyy kyllä. Toisilla hyvän yhdistelmän etsimiseen kuluu enemmän aikaa. 

23.11.2017

Anna-Mari Hekkala
Anna-Mari Hekkala
Ylilääkäri

Nivenrikon lääkehoito Xareltoa käyttävällä potilaalla

Mulla rytmihäiriöitä ja flimmereitä ollut 2 kertaa, kardiologi määräs xareltoa ja beetasalpaajaa vissiin lopuks iäks. Olen 67v ja polvet uudet ja nyt nilkan kulumaan cartexania kun pyysin, voinko syödä niitä? 400mg 2tab 3kk?

6.11.2017
helinäkeiju

Xarelto® on veren hyytymistä estävä lääke, antikoagulantti. Eteisvärinäpotilas tarvitsee antikoagulanttia rytmihäiriöön liittyvän aivoverenkiertohäiriön ehkäisemiseksi. Hoito on yleensä pysyvä. Jos veren hyytymiseen vaikutetaan liiallisesti, potilas voi saada vakavan verenvuodon. Tästä syystä antikoagulanttia käyttävän potilaan tulee aina kertoa lääkärille ja apteekissa lääkityksestään, jotta vältytään ikäviltä seuraamuksilta.

Veren hyytyminen on monimutkainen systeemi. Antikoagulantti vaikuttaa yhteen osaan, toinen tärkeä osa ovat verihiutaleet eli trombosyytit. Antikoagulantti ei vaikuta trombosyytteihin. Niihin vaikuttaa esimerkiksi tuttu lääke asetyylisalisyylihappo (esim. Asperin®, Primaspan®), jota monet potilaat käyttävät sepelvaltimotaudin vuoksi.

Myös monilla muilla lääkkeillä, joita ei ole tarkoitettu sydänsairauksien hoitoon, voi olla samansuuntaista, joskin onneksi lievempiä vaikutusta trombosyytteihin. Tällaisia valmisteita ovat esimerkiksi monet masennuksen tai kivun hoitoon käytettävät lääkkeet sekä omega-3-valmisteet. Koska yhteiskäyttö voi lisätä verenvuodon vaaraa, niiden käyttöä tulee aina harkita tarkkaan tapauskohtaisesti.

Cartexania® (kondroitiinisulfaatti) käytetään polvien ja lonkkien nivelrikon oireenmukaiseen hoitoon. Rottakokeissa on havaittu, että suurilla annoksilla lääke saattaa vaikuttaa trombosyyttien toimintaa estävästi ja lisätä siten verenvuodon vaaraa. Tätä ilmiötä ei kuitenkaan ole havaittu käytettäessä tavanomaisia, suositeltuja annoksia. Cartexania voisi siis käyttää kuuriluontoisesti Xarelto®-hoidon aikana. Lääketietokirja ei kerro, että näillä lääkkeillä olisi suoranaisia keskinäisiä yhteisvaikutuksia.

16.11.2017

Anna-Mari Hekkala
Anna-Mari Hekkala
Ylilääkäri

Lisäravinteet sydänpotilaalla

hei, voiko sydänlääkeiden ohessa esim. marevan ja bosetaani, käyttää urheilulisäravinteita kuntoilun parantamiseksi, esim. keratiinia ja palautusjuomia jne?

28.10.2017
Kuntoilija

Bosentaania käytetään keuhkoverenpainetaudin hoidossa. Marevan® (varfariini) on tehokas veren hyytymistä estävä lääke. Näillä molemmilla lääkkeillä on runsaasti yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa.

Lisäravinteita ei suositella, sillä valmisteiden vaikutuksia näihin lääkeaineisiin (tai toisinpäin, lääkkeiden vaikutuksia näihin lisäravinteisiin) ei ole tutkittu. Yhteisvaikutukset saattavat siten olla arvaamattomia. Lääkeaineen vaikutus voi tehostua tarpeettomasti, tai vaikutus voi vähentyä jolloin lääke ei toimikaan toivotusti. Suositten noudattamaan suomalaista, sydänterveellistä ruokavaliota, jolloin lisäravinteiden käyttö on tarpeetonta.

10.11.2017

Anna-Mari Hekkala
Anna-Mari Hekkala
Ylilääkäri

Marevanin käyttäjän karpalohimo

Olisin tiedustellut, olen jo vuosia käyttänyt marevanlääkitystä ja kovasti pidän karpaloista.Vaikuttaako inr-arvoihin? Syön päivittäin noin 5-10 kpl tuoreita karpaloita. Kiitos.

28.10.2017
71v

Karpalot ja niitä sisältävät mehut saattavat vaikuttaa Marevan-lääkitykseen. Katso myös aiemmin kirjoitettu vastaus täältä

Karpalot eivät vaikuta uudempiin, suoriin antikoagulantteihin.

10.11.2017

Anna-Mari Hekkala
Anna-Mari Hekkala
Ylilääkäri

Kalaöljykapselit ja veren hyytymistä hidastava lääkitys

Voinko käyttää kalaöljykapseleita (esim. Tupla omega 3 ) kun on Eliguis 5mg käytössä?

18.10.2017
mummeli

Eliquis® (apiksabaani) on veren hyytymistä hidastava lääke, jota käytetään tavallisesti eteisvärinään liittyvän aivoverenkiertohäiriön ehkäisyyn. Lääke on varsin tehokas estämään verihyytymän syntymistä.

Kalaöljykapselit sisältävät ainesosia, jotka saattavat vaikuttaa verihiutaleiden (trombosyyttien) toimintaa estävästi. Verihiutaleet ovat veren ”hyytymisyksiköitä”, jotka aktivoituvat kun tarvitaan paikkamateriaalia tukkimaan vuotava kohta, esimerkiksi sormeen syntynyt haava.

Jos veren hyytymistä estetään kahdesta kohtaa, voi lopputuloksena olla suurentunut verenvuodon vaara. Näin ollen veren hyytymistä estävää lääkitystä käyttävän ei tulisi nauttia kalaöljykapseleita.

10.11.2017

Anna-Mari Hekkala
Anna-Mari Hekkala
Ylilääkäri