Hyppää sisältöön
Etusivu / Elämää sairauden kanssa / Sairastuneen matkustaminen / Sydänsairaudet ja lentomatkustaminen

Sydänsairaudet ja lentomatkustaminen

Sydänsairaus ei ole este lentämiselle, jos sairaus on vakaassa vaiheessa, oireita ei ole tai oireet ovat lievät. Jos sydänsairaus aiheuttaa oireita pienessäkin rasituksessa, se on hiljattain todettu tai sen hoitoa on äskettäin muutettu, lentomatkustaminen ei välttämättä ole turvallista.

Mari Blek-Vehkaluoto, asiantuntija, elvytys ja riskitekijät
Julkaistu 5.9.2018
Päivitetty 9.1.2024

Jos sinulla on sydänsairaus, tarkista ensin lentoyhtiön ohjeet lentomatkustamisen turvallisuudesta. Lentoyhtiö saattaa pyytää lääkärintodistusta tai ilmoittamaan tiedot sairaudesta MEDIF (Medical Information Form) -lomakkeella. Potilas tai hänen edustajansa täyttää lomakkeen yhdessä hoitavan lääkärin kanssa ja toimittaa sen lentoyhtiölle ennen suunniteltua lentoa. Näiden tietojen perusteella lentoyhtiön ilmailulääkäri tekee päätöksen lentomatkan turvallisuudesta. Kun ilmoitus on asianmukaisesti tehty, lentoyhtiö vastaa esimerkiksi ylimääräisen välilaskun kustannuksista.

Lennon aikana sairauden oireita saattaa pahentaa koneen matkustamon ilmanpaine. Jos hapensaanti on jo maan pinnalla riittävyyden rajoilla, lennolla voi syntyä ongelmia.

Lentokoneessa yleisesti saatavilla oleva lisähappi ja ensiapulääkkeet on tarkoitettu odottamattomia hätätilanteita varten. Jos tiedät, että tarvitset lennon aikana lisähappea, varmista lentoyhtiöltä miten oman happilaitteen kanssa matkustaminen tapahtuu.

Matkavalmistelut

Lento on vain osa matkasta, eikä välttämättä sen rasittavin osa. Odotukset ja siirtymiset terminaaleissa, matkatavaroiden kuljettaminen, kiire, aikaero, ilmasto ja muut paikalliset olosuhteet matkakohteessa vaikuttavat keskeisesti matkan kuormittavuuteen. On viisasta ottaa huomioon myös sairauden äkillisen pahenemisen mahdollisuus, vaikka vakaassa tilassa matkalle lähdettäessä riski ei ole suuri.

Koko matka-ajan lääkkeet ja muu sairauden hoitoon tarpeellinen on pakattava käsimatkatavaroihin. Lääkkeet kannattaa pitää alkuperäispakkauksissa ja ottaa alkuperäiset lääkemääräykset (reseptit) mukaan. Lääkityslista ja lyhyt englanninkielinen selostus sairaudesta on hyvä olla mukana. Jos sairauden tiedetään edellyttävän toimenpiteitä matkan aikana (esimerkiksi INR-kontrollit), niiden saatavuus on selvitettävä etukäteen.

Tarkista matkavakuutuksen kattavuus. Jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti (European Health Insurance Card, EHIC), sinun tulisi saada lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa, kun matkustat tai oleskelet tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa. Lääketieteellisesti välttämättömällä hoidolla tarkoitetaan hoitoa, joka ei voi odottaa sitä, että palaat kotiin. Kortti on ilmainen ja sen voi tilata Kelasta.

Matkan aikana

Nauti lennon aikana riittävästi nestettä, koska matkustamon kuiva ilma lisää haihtumista. Rajoita kuitenkin virtsaneritystä lisäävien juomien (kahvi ja alkoholijuomat) juomista. Kuivuminen lisää laskimoveritulpan vaaraa, mitä voi torjua liikuttelemalla jalkoja istuessa ja nousemalla ajoittain jaloittelemaan.

Lento- tai tukisukat auttavat estämään turvotusta, joka pitkän lentomatkan jälkeen on tavallista terveilläkin eikä siis sydänpotilaalla välttämättä pahentuneen vajaatoiminnan merkki. Aikaisemmin laskimo- tai keuhkoveritulpan sairastaneiden on kysyttävä etukäteen lääkärin neuvoa pistoksena annettavan hyytymisen estolääkityksen (pienimolekyylinen hepariini) käytöstä.

Lentomatkustaminen ja sydänsairaudet

Sepelvaltimotauti

  • Jos oirekuva on vakaa tai korkeintaan lievä (rintakipua on vain poikkeuksellisen rasittavissa tilanteissa ja arkiaskareet sujuvat ongelmitta), voi lentää.
  • Ongelmitta sujuneen sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen ja pallolaajennuksen jälkeen voi lentää 3–5 vuorokauden kuluttua. Jos pallolaajennus tehdään sydäninfarktin tai muun sepelvaltimotautikohtauksen vuoksi, noudatetaan sairauden (ei toimenpiteen) edellyttämää 2–3 viikon aikarajaa.
  • Sydäninfarktin jälkeen pääsääntö on 2–3 viikon lentokielto. MEDIF-menettely on välttämätön. Samaa menettelyä voidaan soveltaa myös muihin äkillisiin, sairaalahoitoa vaatineisiin sepelvaltimotautikohtauksiin. Jos sepelvaltimotautikohtaukseen on liittynyt komplikaatioita, kuten sydämen vajaatoimintaa tai vaikeita rytmihäiriöitä, varoaika voi olla pitempikin kuin kolme viikkoa.
  • Kaikenlainen sairauden epävakaus, jossa oireiden ilmaantuminen vaihtelee äkillisesti, on este lentämiselle kunnes tilanne on selvitetty ja hoidettu. Vaikeaoireinen sepelvaltimotauti, jossa rintakipu tai vastaava oire esiintyy levossa tai vähäisessä rasituksessa, on myös este lentomatkustukselle. Tämänkaltaiset oireethan on muutenkin syytä selvittää pikaisesti riippumatta siitä, onko suunnitteilla lentomatkaa vai ei.

Sydänleikkaus

Läppäviat

  • Yleinen sääntö pätee: lentää voi sairauden vakaassa tilassa ja kun oireet ovat korkeintaan lievät.

Sydämen vajaatoiminta

  • Yleinen sääntö pätee: lentää voi sairauden vakaassa tilassa ja kun oireet ovat korkeintaan lievät. Merkittävästi mutta vakaasti oireilevan lentäminen saattaa olla mahdollista MEDIF-menettelyllä.

Synnynnäiset sydänviat

  • Lieväoireisiin vikoihin pätee sama kuin läppävikoihin. Viat, joihin liittyy veren alentunut happipitoisuus (syanoosi), saattavat edellyttää lisähapen käyttöä, mikä on selvitettävä MEDIF-menettelyllä.

Rytmihäiriöt

  • Kohtauksina esiintyvät rytmihäiriöt, jotka aiheuttavat vakavia oireita ja saattavat vaatia päivystysluonteista lääkärin hoitoa, ovat este lentomatkustukselle. Hyvin siedetyt pitkäaikaiset rytmihäiriöt, esimerkiksi pysyvä eteisvärinä jonka syketaajuus on hallinnassa, eivät estä lentämistä.

Tahdistinhoito

  • Erityyppiset sydämen tahdistimet (tavallinen hidaslyöntisyyden hoitoon käytettävä tahdistin, rytmihäiriötahdistin tai vajaatoimintatahdistin) eivät ole este lentomatkustamiselle, jos taustalla oleva sydänsairaus täyttää yleiset lentokelpoisuuden ehdot.
  • Tahdistimen metalli aiheuttaa todennäköisesti hälytyksen turvatarkastuksessa. Metallinilmaisimen magneettikenttä saattaa myös hetkellisesti muuttaa tahdistustaajuutta tai -tapaa, mikä voi aiheuttaa tuntemuksia. Tahdistin ei tästä vaurioidu eivätkä sen säädöt muutu. Henkilöstöltä on kuitenkin parasta pyytää käsin suoritettavaa turvatarkastusta esittämällä tahdistinkortti. Kortti on muutenkin syytä pitää mukana matkan aikana ilmenevien ongelmien varalta.

Sydänlääkitys

  • Sydän- ja verenkiertoelinten sairauksiin käytettävät lääkkeet eivät ole este lentomatkustukselle. Ratkaisevaa on hoidettavan sairauden tila. Jos lääkitykseen on tehty merkittäviä muutoksia, yleinen vaatimus sairauden vakaudesta edellyttää, että lääkäri tarkistaa muutoksien vaikutuksen ennen matkalle lähtöä.

Lue lisää: Matkailijan terveysopas, Sairaudet ja lentäminen.

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi