Hyppää sisältöön

Läppäviat

Sydämessä on neljä läppää. Läppäviasta puhutaan, jos läppä alkaa ahtautua tai vuotaa.

Anna-Mari Hekkala, ylilääkäri
Julkaistu 14.6.2022
Kuva: Sydänliitto

Sydämen läpät avautuvat ja sulkeutuvat sydämen rytmissä. Ne mahdollistavat veren virtaamisen sydämen lokerosta toiseen juuri oikealla hetkellä, ja toisaalta estävät veren virtaamisen väärään suuntaan. Ahtautunut läppä estää veren virtaamisen vapaasti eteenpäin. Vikaa kutsutaan stenoosiksi. Vuotava läppä aiheuttaa takaisinvirtauksen. Sen vieraskielinen nimi on insuffisienssi.

Sydämen läppävian toteaminen

Läppävika todetaan usein sattumalta, kun lääkäri on kuunnellut sydäntä stetoskoopilla. Läppäviat aiheuttavat tyypillisiä sivuääniä. Toisaalta sivuääni ei aina tarkoita läppävikaa, vaan kyse voi olla voimakkaasta virtausäänestä. Sydämen ultraäänitutkimus on perustutkimus, jossa nähdään läppien toiminta ja diagnoosi varmistuu. Ultraäänitutkimuksessa selviää läppävian tyyppi, usein sen aiheuttaja, sekä läppävian vaikeusaste (lievä, keskivaikea tai vaikea-asteinen).

Vähäiset läppävuodot ovat tavallisia, eivätkä välttämättä merkitse varsinaista läppävikaa, eli ne eivät etene vuosienkaan kuluessa vaikeammiksi. Lievät tai keskivaikeat viat ovat oireettomia, ja vain osa niistä etenee vaikea-asteiseksi. Etenemisvauhti on yksilöllistä. Siksi läppävikaa usein seurataan toistetuin ultraäänitutkimuksin.

Läppävian oireet

Läppävika etenee yleensä hitaasti, vuosien tai vuosikymmenten kuluessa. Sydän ehtii sopeutua kuormitustilanteeseen. Vika aiheuttaa oireita vasta kun läppävika on edennyt vaikea-asteiseksi. Tyypillisiä oireita ovat rasitushengenahdistus ja -uupuminen, joskus rytmihäiriöt kuten eteisvärinä. Jos läppävika ehtii aiheuttaa sydämen vajaatoiminnan, oirekuvaa hallitsevat sydämen vajaatoiminnan oireet.

Läppävika voi syntyä myös äkillisesti, mutta huomattavasti harvemmin. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi hiippaläpässä, jos kannatinrihma (korda) katkeaa, tai läppätulehdus (endokardiitti) aiheuttaa läpän rakenteen tuhoutumisen. Oireet alkavat äkillisesti, koska sydän ei ole ehtinyt sopeutua tilanteeseen.

Läppävian hoito

Läppävian voi korjata vain toimenpiteellä. Läppävian tyypistä riippuen toimenpide voi olla läpän vaihto uuteen (tekoläppä) tai viallisen läpän muovaus (plastia). Usein kyseessä on avosydänleikkaus, mutta aorttaläpän ahtaumaa voidaan hoitaa myös katetritoimenpiteellä (ns. TAVI).

Lääkkeillä tai elintapahoidolla ei voi pysäyttää läppävian etenemistä, mutta ne auttavat sydäntä selviytymään läppävian aiheuttamasta kuormituksesta.

Lue lisää erilaisista läppävioista:

Aorttaläpän ahtauma

Aorttaläpän vuoto

Hiippa- eli mitraaliläpän ahtauma

Hiippa- eli mitraaliläpän vuoto

Kolmiliuska- eli trikuspidaaliläpän viat

Keuhkovaltimoläpän viat

Lasten synnynnäiset sydänsairaudet

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi